Magenli Sealer
 • 01 /26
 • 02 /26
 • 03 /26
 • 04 /26
 • 05 /26
 • 06 /26
 • 07 /26
 • 08 /26
 • 09 /26
 • 10 /26
 • 11 /26
 • 12 /26
 • 13 /26
 • 14 /26
 • 15 /26
 • 16 /26
 • 17 /26
 • 18 /26
 • 19 /26
 • 20 /26
 • 21 /26
 • 22 /26
 • 23 /26
 • 24 /26
 • 25 /26
 • 26 /26

מערכת חיפוי רצפה בעלת שתי שכבות אפוקסי המיועדת להתקנה על בטון ותשתיות דומות.

עובי המערכת כ-500 מיקרון.

 

מערכת חיפוי מבריקה, חלקה ואחידה, המיועדת להתקנה על גבי רצפות תעשייה הכוללות עומסים בינוניים. המערכת ניתנת להתקנה גם ברצפות הכוללות עומסים כבדים אך מחייבת חידוש.

המערכת מספקת הגנה מירבית על המשטח וניתנת להתקנה במספר רחב של גוונים וצבעים.

קרא עוד
רצפות תעשייה לעומסים קלים
אזורי תנועת הולכי רגל
אזורי ייצור
אזורי אחסון
חלקה ומבריקה
ללא ריח חריף במהלך ההתקנה
רמת קשיחות גבוהה
מונעת יציאת אבק

גלובל – פתרונות פנים בע"מ © כל הזכויות שמורות